No Media

This item doesn’t have any media yet

Ambulance Actioncards

Medical | Education

iOS

Præhospitalt opslagsværk med huskeremser,
algoritmer, farmakologi, behandler- og para-
medicinske kompetencer, og præhospitale
patientgrupper.

Opslagsværket giver hurtig adgang til normal-
værdier, HLR, guidelines 2010, og GCS, såvel
som en udførlig oversigt over præhospitale
medicinske kompetencer, og gennemgang af
typiske patientgrupperinger, indeholdende
vejledende behandlingstiltag.

Indholdet er ikke officielt verificeret, og skal forståes
som værende vejledende.


OBS: Ændringer noteres ikke længere her, men kan ses ved hver opdatering.


Ændringer til og med version 2.0.6. 

- Tilføjet "Udvalgte fagudtryk" til hovedmenuen.
- Rettet fejl i Nitroglycerin, kontraindektioner (<).
- Rettet Ilius til Ileus, under Patientgrupper.
- Små grafiske ændringer, bl.a. opdaterede forside-ikoner.
- Kodeændringer til iOS 6. Stadig bagudkompatibel til iOS 4.3.
- Opdateret søgekriterier i Appstore, så der kan søges på iPad.

Ændringer til og med version 2.0.4.

Tilføjet:

▸ Haldid i.v. til paramedicinerkompetencer med korrekt
dosering ifht. behandlerkompetencer.
▸ APGAR (vurdering af nyfødte) under Algoritmer (Fødsel).
▸ 4. gradsforbrændinger. Aldersindeling på 9%-reglen.
▸ Parkland formel til væskeindgift under Forbrændinger, "i".
▸ Seloken i.v. (Farmakologi/paramediciner).
▸ Combivent inhalation (Farmakologi/paramediciner).
▸ Neurogent shock under Patientgrupper.
▸ Seperat fødselskategori (inkl. komplikationer) under Patientgrupper.
▸ Seperat shockkategori (inkl. shocktyper) under Patientgrupper.
▸ Opdateret anslået blodtab ved knoglebrud under Shock, "i".
▸ Launch-skærm, "Præhospitalt opslagsværk" (Retina).

▸ Haldid i.v.: Udregning under info "i".
▸ MIST under Algoritmer.
▸ ISBAR under Algoritmer.


Ændret:

▸ Medicindosering/Narcanti, rettet 1,2 mg./ml. til 1,2 mg.
▸ Algoritmer/ABCDE, rettet stabilisering af columna cervicalis,
til halskrave overvejes under A og anlægges efter ABC er
sikret.
▸ Tilføjet Haldid i.v. til paramedicinerkompetencer med korrekt
dosering ifht. behandlerkompetencer.
▸ Redigeret kontraindikation til Ventoline inhalation.
▸ Ændret alle forekomster af ūg/μg til mikrog.
▸ Ændret alle hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 1,0 mg til 1 mg. (dosering).
▸ Opdateret info "i" til Haldid i.v. både under behandler- og paramedicinerkompetencer.
▸ Redigeret kontraindektion til Ventoline inhalation.
▸ Algoritmer/ABCDE, rettet stabilisering af columna cervicalis,
til halskrave overvejes under A og anlægges efter ABC er
sikret.
▸ Medicindosering/Narcanti, rettet 1,2 mg./ml. til 1,2 mg.
▸ Beskrivelser tilføjet til Patientgrupper-oversigt.
▸ OSATTT/akutbehandling ændret til ABCDE i stedet for De 4 B'er.
▸ Rettet transport af lig til, ikke nødvendigvis i ligpose.
▸ Rettet HYPO-FIT, kontraindektioner.
▸ Normalværdier/aldersinddeling (P/RF) ændret ift. PHTLS 7.

▸ Rettet informationstekst til BLADMUKK.
▸ De 4 T'er: Rettet fejl i indhold under Toksisk og Tamponade.
▸ NaCl i.v.: Rettet henvisningsfejl i tilbage-genvej.
▸ Nitroglycerin: Rettet henvisningsfejl i tilbage-genvej.
▸ Undladelse af genoplivning: Rettet fejl.

▸ Optimeret til at køre på iOS 5.
▸ Diverse mindre rettelser.Published by Christian Stenbjerg
Developed by Christian Stenbjerg
Certificate 17+
Languages Danish
Compatibility iPhone, iPod, iPad

Images And Data Courtesy Of: Christian Stenbjerg.
This content (including text, images, videos and other media) is published and used in accordance with Fair Use.